Verbindt verborgen verleden


Veldkruis MontfortlaanBegin 2005 heeft één van de heemleden het initiatief genomen om de projectgroep ‘Kleinood’ in het leven te roepen. Deze projectgroep is een soort monumentenwacht, maar dan uitsluitend voor de kleine Oirschotse monumenten zoals wegkruisen, grenskeien, gevelstenen en opschriften of andere herinneringstekens.
De projectgroep inspecteert eenmaal per jaar fietsend deze kleine monumenten met een grote cultuur-historische waarde. Tijdens de fietstocht, die op 1 augustus (de patroonsdag van Sint Petrus Banden) plaatsvindt, worden aantekeningen van de status van deze kleine monumenten gemaakt en worden plannen besproken voor herstel of heroprichting hiervan. In overleg met de eigenaren van de monumenten vindt hierna waar mogelijk realisatie van de gemaakte plannen plaats.
Onder meer in 2007 kon door toedoen van deze projectgroep een plaquettte op de voorgevel van Café ’t Vrijthof onthuld worden. Deze herinnert aan het verblijf van de beroemde kunstschilder Karel Appel in dit pand tijdens de oorlogsjaren.

Volg ons op: