Verbindt verborgen verleden


Veldkruis MontfortlaanBegin 2005 heeft één van de heemleden het initiatief genomen om de projectgroep ‘Kleinood’ in het leven te roepen. Deze projectgroep is een soort monumentenwacht, maar dan uitsluitend voor de kleine Oirschotse monumenten zoals wegkruisen, grenskeien, gevelstenen en opschriften of andere herinneringstekens.
De projectgroep inspecteert eenmaal per jaar fietsend of te voet deze kleine monumenten met een grote cultuur-historische waarde. Tijdens de inspectie, die op 1 augustus (de patroonsdag van Sint Petrus Banden) plaatsvindt, worden aantekeningen van de status van deze kleine monumenten gemaakt en worden plannen besproken voor herstel of heroprichting hiervan. In overleg met de eigenaren van de monumenten vindt hierna waar mogelijk realisatie van de gemaakte plannen plaats.
Onder meer in 2007 kon door toedoen van deze projectgroep een plaquettte op de voorgevel van Café ’t Vrijthof onthuld worden. Deze herinnert aan het verblijf van de beroemde kunstschilder Karel Appel in dit pand tijdens de oorlogsjaren.

Cultuur historische muren

Muur in de bocht Gasthuisstraat-NieuwstraatZoals gebruikelijk komen de leden van de werkgroep op 1 augustus bij elkaar in de pastorie van Jan Daams in de Molenstraat. Het thema van 2017 is Cultuurhistorische muren in Oirschot. Aan de hand van een inventarisatie uit 2012 gaat de werkgroep te voet op weg voor een nieuwe inspectie. Via de Molenstraat, de Kanunnikensteeg, de Rijkesluisstraat, Gasthuisstraat, Nieuwstraat en Koestraat met hun zijstraten komt de werkgroep weer op de startlocatie. Daar wordt afgesproken om een brief naar het gemeentebestuur te sturen met daarin de zorg over de in het algemeen slechte staat van de cultuur historische muren in Oirschot. In deze brief zal ook de prioriteit van herstel van de belangrijkste muren worden aangegeven.

Volg ons op: