Verbindt verborgen verleden


In navolging van verschillende steden en dorpen o.a. 's-Hertogenbosch en Sint-Oedenrode zal ook in Oirschot in het voorjaar van 2017 worden gestart met de cursus OIRSCHOTLOGIE, weet waar je woont. De ondertitel en leuze van Oirschotlogie is: “Ge hoeft hier niet geboren te zijn om hier vandaan te willen komen”.
De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot nam afgelopen mei het initiatief met een informatiebijeenkomst in de brouwerij “vandeoirsprong”. Hieruit is een projectgroep ontstaan, samengesteld uit afgevaardigden van de heemkundeverenigingen “De Heerlijkheid Oirschot” en “ Den Beerschen Aard", de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, de VVV Oirschot en de IVN Oirschot. Deze projectgroep heeft het plan opgepakt en is gestart met de verdere voorbereiding van deze cursus. Het doel van de cursus is personen uit de gemeente Oirschot wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ontwikkeling van Oirschot en de Beerzen. Door het overdragen van kennis met de intentie die kennis niet verloren te laten gaan en daardoor een goed gevoel van verbondenheid met de gemeente Oirschot te krijgen. Als doelgroep wordt gedacht aan iedereen die geïnteresseerd is in zijn of haar leefomgeving en/of een warme belangstelling heeft voor cultuurhistorie.
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn onder meer; historie en bestuur, natuur-en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, architectuur, religieus erfgoed, industrieel erfgoed, folklore, gebruiken en dialect. Deze thema’s zullen verpakt worden in lezingen, rondleidingen en een fietstocht. De projectgroep heeft deskundige docenten aangetrokken die de cursus inhoud gaan geven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website Oirschotlogie.

Volg ons op: