Verbindt verborgen verleden


 De werkgroep 'Sporen uit Spoordonk' heeft de heemprijs 2011 gewonnen met het boek '75 jaar H.-Bernadettekerk. Het leven rond d'n torre'. Dit jubileumboek dat in 2011 ten doop werd gehouden bij de viering van 75 jaar kerk en parochie in Spoordonk is een waardevolle aanvulling op de geschreven geschiedenis van Oirschot en Spoordonk. Tijdens de algemene vergadering van de heemkundekring reikte voorzitter drs. Arthur de Vries de prijs uit aan drs. Hanneke van den Bogaart-Vugts. Zij kreeg bij het schrijven van het boek de medewerking van Pity van Dommelen-Francois, Martien Mattheeuwse, Ton Mommersteeg, Marinus Pijnenburg, Tiny Renders en Harry Sonnenschein.
In het boek worden het ontstaan en de geschiedenis van de 75-jarige Spoordonkse kerk en parochie gedetailleerd, gedocumenteerd en rijk geïllistreerd uit de doeken gedaan. Voor de heemprijs waren nog twee andere werken genomineerd. 'De koorbanken van Oirschot en Aarschot' onder redactie van Jos Koldeweij, Christel Theunissen en Paul Maas, een project van Stichting de Kapellekes, beschrijft de geschiedenis van de koorbanken in de parochiekerken van Oirschot en het Belgische Aarschot. In een animatie zijn op een begeleidende dvd de in 1944 door oorlogsgeweld verwoeste koorbanken van Oirschot gereconstrueerd.
 Ook genomineerd was 'Schutters van Straten', van gilde-archievaris Henk van Hout. Het ontstaan en de geschiedenis van het bijna vijf eeuwen oude gilde, de eretekens en de legende van Sint Joris worden hierin nauwgezet beschreven.

Volg ons op: