Verbindt verborgen verleden


Toen Willem Binck kort na zijn installatie in 1932 als pastoor van Alphen bij Riel gegrepen werd door het archief van zijn parochie was dit het begin van een beweging onder de gewone man, die op 26 maart 1941 tot de oprichting van de Rooms-katholieke Bond der Brabantse Heemkundige Kringen leidde. Pastoor Binck deed op 21 december 1940 een oproep in de Brabantse kranten om heemkundige studiekringen op te richten. Veel plaatsen gaven hieraan direct gehoor.

De oprichtersOok in Oirschot had men belangstelling. De heren A. Schreurs, hoofd van de Sint Odulphusschool, en M. van Helvoirt, gemeentesecretaris, nemen het voortouw. In juni 1941 vindt de oprichtingsvergadering plaats. De domper komt al gauw en op 16 september 1941 wordt de jonge enthousiaste vereniging door de Duitse bezetter verboden en de bezittingen verbeurd verklaard. Een lot dat veel verenigingen trof, waaronder ook de Brabantse kring. Het idealisme bleef echter. Na de oorlog maken veel heemkringen een doorstart. Ook Oirschot doet een poging, maar voorlopig komt het niet echt van de grond. Op 9 februari 1947 wordt de overkoepelende organisatie Stichting Brabants Heem opgericht.
Pas in 1951 nemen twee hoofdonderwijzers, A. Schreurs en P. van der Sanden, na een bezoek aan een werkkamp in Aarle-Rixtel, dat door het Brabants Heem was georganiseerd, het initiatief voor een heroprichting van Heemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot". Er wordt een artikeltje in het plaatselijke4 weekblad "Streekbelangen" geplaatst en er worden circulaires aan mogelijk geïnteresseerden verspreid.
De oprichtingsvergadering wordt gehouden op zaterdag 27 oktober 1951. Tijdens de pauze melden zich 36 voornamelijk jonge mensen zich aan als lid. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot bijna 200 enthousiaste heemleden, die jaarlijks tal van activiteiten organiseert. De doelstellingen van de vereniging kunnen als volgt samengevat worden;

  1. Onderzoeken en bestuderen van ieder heemkundig terrein van/in Oirschot en omgeving;
  2. In brede kring belangstelling wekken voor eigen streek, volk, dialect en cultuur;
  3. Bevorderen van de kennis van en het stimuleren van interesse voor heemkunde;
  4. Vastleggen, inventariseren, behouden en openbaar maken van heemkundige en oudheidkundige gegevens van Oirschot en omgeving;
  5. Samen met andere partijen met soortgelijke interesses waken over het uiterlijk van Oirschot en omgeving en het bevorderen van de schoonheid van Oirschot;
  6. Gevraagd en ongevraagd adviseren van verenigingen, overheid en andere instanties over vraagstukken van heemkundige aard;
  7. Actief samenwerken met partijen die soortgelijke of aanpalende belangen dienen of interesses hebben.

Volg ons op: