Verbindt verborgen verleden


RaadhuisHeemkundekring "de Heerlijkheid Oirschot" bezit samenvattingen van de notariële akten van 1812 tot 1914. Aan de hand van deze samenvattingen zijn de transacties op gebouwen verzameld en toegankelijk gemaakt. Wij hopen met deze informatie een waardevolle start te kunnen leveren bij uw onderzoek naar het verborgen verleden.
De gegevens zijn in de volgende drie categorieën onder te verdelen;

  1. Contractanten. Deze categorie bevat de gegevens van personen, die bij transacties betrokken waren. In veel gevallen zijn van deze contractanten beknopte genealogische gegevens toegevoegd.
  2. Objecten. In de tabel met objecten vindt u een opsomming van de objecten, welke in de notariële akten voorkwamen. Het zijn niet alleen huizen, maar ook brouwerijen, schuren, kerken enz.
  3. Bronnen. Bevat een overzicht van de opgenomen notariële akten, verpondingsregisters of kadastrale leggers.

Door op één van bovenstaande links te klikken komt u in een van de tabellen met alle relevante gegevens. Vanuit de tabellen kunt u met een link detailinformatie opvragen.
Met nadruk wordt er op gewezen dat de beschikbare informatie niet volledig is. In sommige gevallen ontbreken de notariële akten en in andere gevallen hebben er overdrachten onderhands plaatsgevonden. Mocht u aanvullingen hebben, dan houden wij ons aanbevolen.

Volg ons op: