Verbindt verborgen verleden


4.1. Demografie

Auteur Titel Jrg. Pagina
Gils, J. van Beerse borgbrieven J5
J6
 
 
J7
178-181
44-48
93-98
143-147
16-19
[Heijden-Bruning, M. van der] Ingekomen personen in Oirschot en Best J5
 
 
J6
85-89
136-140
193-194
67-71
Heijden-Bruning, M. van der Trouwlustige buitenlanders te Veldhoven, Blaarthem en Gestel J9 168-171
Melsen, J.TH.M. Huwelijken en analfabetisme te Oirschot en Best in de periode 1811-1820 J6 114-116
162-167
Mertens, J. De Franse volkstelling van Luyksgestel (1796) J19 167-182
Mijland, J. Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915 J27 49-96
Schoots, F. Oirschottenaren in Amerika J29 16-20
 
Vera, H. Antwerpse poorters afkomstig uit Zuid-Oost Brabant J15 26-32
76-79
135-139
-- Huwelijken in de hervormde kerken van Oostelbeers en Middelbeers 1772-1790 J7
J8
 
154-157
24-26
70-72
128-130
-- Lijst van Kempische dorpen met opgave van de quote der door het Kwartier Kempenland te leveren 36 van de 150 wagens in het jaar 1639 J3 151-152
-- Lijst van Kempische gemeenten met opgave van het getal inwoners, huisgezinnen en oppervlakte omstreeks 1840 J3 83
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave der `Contributies aende Conningen van Vranckrijck en Spanje' in 1702 J5 118
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave der repartitie over het Kwartier Kempenland in het jaar 1699, aangegeven in procenten J5 23
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van het aantal huizen en inwoners in 1805 en 1815 J4 30-31
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van het aantal inwoners, katholieken, reformatorische christenen en joden in 1796 en 1815 J4 132-134
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de jaarlijkse verponding en koningsbede in 1703 J4 199
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de kwartierquote voor de Meierij in 1665 J5 73
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun bijdrage in de kwartierquote van Kempenland in 1806 J5 182
-- Lijst van Kempische plaatsen met opgave van hun geldelijke bijdrage in een omslag over het Kwartier Kempenland in 1700, berekend in procenten J3 220-221
 
-- Lijst van Kempische steden, heerlijkheden en dorpen met opgave van hun quote in de over 1700 te betalen deklaratie van 1050 gulden aan de stadhouder J4 73-74
-- Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen in 1437 met opgave van het aantal huizen (arm en belastbaar) J2 89
-- Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen in 1466 met opgave van hun bijdrage in de bede J2 138
-- Lijst van Kempische steden, vrijheden, dorpen en kloosterbezittingen in 1526 met opgave van het aantal haardsteden en hun bijdrage in de bede J2 37-38
-- Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen met opgave van het aantal woonhuizen in 1736, 1766 en 1771 J3 34
-- Lijst van Kempische steden, vrijheden en dorpen met opgave van het getal manschappen, dat moest worden opgebracht om graafwerkzaamheden te verrichten ter versterking van 's-Hertogenbosch 2e helft der 14e eeuw J2 194
-- De samenstelling van de niet-agrarische beroepsbevolking van Blaarthem, Veldhoven en Zeelst in de jaren 1806-1808 J8 75-87

4.2. Landbouw

Auteur Titel Jrg. Pagina
Bijnen, J.F.C.M. De roomboterfabriekjes van Oerle J20 174-177
Kockx, A. Ontginningen in de voormalige gemeente Oerle J11 95-101
Mijland, Jacq. Het landgoed Kinderbosch: een ontginning op `Boxtel's' gebied J23 59-66
Neggers, A.C.M. De boer J25 100-112

4.3. Verkeer en vervoer

Auteur Titel Jrg. Pagina
Agt, A.L.G.M. van De harde weg van Strijp naar Zeelst J6 3-6
Hoekx, J.A.M. Het conflict tussen Oirschot en 's-Hertogenbosch over de aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch-Best in 1741 J6 13-18
Mijland, H. De rol van Best in de aanleg van de grindweg Tilburg-Eindhoven J20 148-152
Mijland, H. De strijd van Oirschot om een trein- of tramverbinding J14 123-136
Rosier, P. Had de gemeente Best een rol bij de aanleg van de grindweg, die van Tilburg via Best aansluiting geeft op Eindhoven? J21 129-156
Rijken, C. De weg van Zonderwijk naar Oerle J7 1-2

4.4. Huisvesting/monumenten

4.4.1. Best

Auteur Titel Jrg. Pagina
-- Huizen en hun bewoners te Best van de zeventiende tot de twintigste eeuw:    
  [Hoefweg 4] 1. De Burchhoef J5 176-178
  [Vleutstraat 8] -. Huis De Wildeman J18 90-96

4.4.2. Oirschot

Auteur Titel Jrg. Pagina
Abeelen, A.A.F. van De Vlaamse schuur te Herenbeek J4 25-29
Lijten, J.P.J. Het Hof van Solms J21 3-16
Mijland, H. Bewoningsgeschiedenis Huis de Wereld nu Molenstraat 8, Oirschot J29 21-25
Mijland, H. Het klein huis 'In de haegh' ofwel Fluterd 1 te Oirschot J27 29-39
Mijland, H. De verpondingsroute en huizen van naam J25 39-55
148-160
Strijbos, H. De Beyerd: het middeleeuwse pelgrimshuis J21 160-173
Strijbos, H. Historie op zolder (Een nader onderzoek naar de kapconstructie van het oude raadhuis van Oirschot) J26 182-195
-- Huizen en hun bewoners te Oirschot vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw:    
  Inleiding J1 52-53
  [Bestseweg 10] 64. De Lievenheer, door C. Scholten J20 81-84
  [Bestseweg 34] 42. Villa Schoonoord J8 73-74
  [de Bollen 15] 15. Huize `Aen 't Sleebosch' J2 177-179
  [Boterwijksestraat 6] 45. J9 187-188
  [Dekanijstraat 3 en van Baarlandstraat 5] 8. Huis St.-Jacob J1 205-206
  [Deken Frankenstraat 7 en St. Odulphusstraat 12-14 en 21] 53. door M. van Roosmalen J14 183-189
  [Dirk van der Ameydenstraat 8] 69. Den Haspel, door C. Scholten J23 80-84
  [Gasthuisstraat 5] 27. J4 191-195
  [Heerbeek] 16. Kasteel Heerbeek J2 179-183
  [Heistraat 1-3] 23. St.-Anna en Odagasthuis of Beelaertshofje J3 217-218
  [Koestraat 4] 30. De Ploegh J5 64-68
  [Koestraat 5] 37. J7 67-70
  [Koestraat 7] 38. J7 70-72
  [Koestraat 9] 39. J7 109-112
  [Koestraat 10] 57. door C. Scholten J16 26-31
  [Koestraat 11] 40. J7 113-114
  [Koestraat 13] 18. Huis Den Valck, door Th. v.d. Sande J3 90-94
  [Koestraat 21] 2. De Pauw J1 55-56
  [Koestraat 23-25] 44. voorheen Hervormde Pastorie J9 136-138
  [Koolmond 1-2] 25. Huize Coolmont J4 126-130
  [Liempdsedijk 3] 52. J14 26-30
  [Markt 1] 43. Het Raadhuis van Oirschot J8 179-186
  [Markt 3] 4. Hotel 'De Zwaan' J1 94-96
  [Markt 5] 66. 't Greel, door C. Scholten J20 200-204
  [Markt 6] door S. v.d. Steen J3 231-234
  [Markt 7 en 8] 12. De Wildeman en Huijs het Hart J2 84-88
  [Markt 9] 36. Huis Antwerpen J7 13-16
  [Markt 11] 63. door C. Scholten J20 43-47
  [Markt 12 en 12A] 24. De Witte Leeuw J4 22-25
  [Markt 14] 28. Oud Brabant J5 17-19
  [Markt 15] 3. Den Bonten Osch J1 57-58
  [Markt 18] 6. 't Geveltje (voorheen De Drie Cronen) J1 201-203
  [Markt 19] 10. De Prins van Oranje J2 33-36
  [Markt 20] 56. Huis De Franse Hoet, door C. Scholten J15 181-187
  [Molenstraat 2, hoek Rijkesluisstraat] 11. De Ster J2 81-84
  [Molenstraat 4-6] 62. door C. Scholten J19 129-133
  [Molenstraat 8] 55. Huis De Wereld, door C. Scholten J15 80-84
  [Molenstraat 10] 41. J7 157-159
  [Molenstraat 12] 59. Huis Den Oijevaar, door C. Scholten J17 181-185
  [Molenstraat 15] 19. De Pastortje van Jan Daems J3 145-148
  [Molenstraat 17-25] 20. Het Gasthuijs van Jan Daems van Nuenen J3 148-150
  [Molenstraat 27] 1. Huize Groenberg (en aanvullingen) J1
J2
53-55
133-134
146-147
195
  [Nieuwstraat 1] 35. Huis en erve St. Marten J6 140-142
  [Nieuwstraat 7] 46. J10 41-47
  [Nieuwstraat 9] 31. De Maan J5 113-115
  [Nieuwstraat 13-15] 67. door C. Scholten J22 32-35
  [Nieuwstraat 14] 33. De Zon J6 41-44
  [Nieuwstraat 28] 17. Klooster Bleijendael J3 74-78
  [Nieuwstraat 54] 26. Huize Den Endenpoel J4 187-191
  [St. Odulphusstraat 1-3 en Rijkesluisstraat 2] 5. De Reijsende Man en: Meulen, A.H.M. van der, De Reysende Man J1
J6
96-99
105-106
  [St. Odulphusstraat 9-13 en Dekanijstraat 2] 21. J3 214-217
  [St. Odulphusstraat 16-22] [Fundatie van heer Hendrick Verbeeck] J5 19-21
  [St. Odulphusstraat 35] 34. De Drie Swaantjes J6 91-93
  [Oude Grintweg 52] 65. De Nachtegaal, door C. Scholten J20 138-141
  [Rijkesluisstraat 3] 7. Klein Restaurant (voorheen Huijs het Varcken) J1 203-204
  [Rijkessluisstraat 4] 14. De Blouwverwer en aanvulling, door H. Teurlincx J2
J3
139-141
163-164
  [Rijkesluisstraat 6] 72. door C. Scholten J24 46-52
  [Rijkesluisstraat 11] 58. Huis 't Fortuin, door C. Scholten J17 81-84
  [Rijkesluisstraat 13] door H. Teurlincx J3 164-168
  [Rijkesluisstraat 20] 70. door C. Scholten J23 139-142
  [Rijkesluisstraat 43] 71. voormalige Synagoge, door C. Scholten J23 192-196
  [Rijkesluisstraat 54] 54. door C. Scholten J15 33-35
  [Straten 10] 61. De Trompenhoeve, door C. Scholten J19 48-54
  [Torenstraat 4] 68. door C. Scholten J22 111-114
  [Torenstraat 8 en Kerkstraat 5] 13. Huize Diest J2 130-133
  [Vrijthof 4 en Molenstraat 11-13] 47. J12 205-211
  [Vrijthof 5] 48. J13 37-38
  [Vrijthof 6] 49. J13 39-43
  [Vrijthof 7] 50. J13 107-112
  [Vrijthof 8 en 9] 51. Het Broekje J13 146-150
  [Vrijthof 10] 9. De Lakenhal J2 32-33
  [Zwanenburg 1] 32. Swaenborgh J5 174-176
-- Lijst van oude namen der huizen J2 78-80
128-129
142-143

4.4.3. Veldhoven

Auteur Titel Jrg. Pagina
Bijnen, Jacques 'Dudok' in Veldhoven J26 196-200
Bijnen, J.F.C.M. J14 4-8
52-56
100-105
Bijnen, J.F.C.M. J22 26-28
Bijnen, Jacq. F.C.M. J25 86-95
Bijnen, Jacq. F.C.M. J25 140-143
Run, A. van J16 52-54
Suijkerbuijk, J. J13 170-177
--    
  J6
J7
148-150
28-31
  J7 118-120
163-166
  J8 31-33
  J8 87-90
  J8 133-137
  J8 191-196
--    
  J9 23-25
  J9 25-28
  J9 92-97
  J9 139-146
  J9 188-190
  J10 24-28
112-117
  J10 161-171

4.5. Armenzorg

Auteur Titel Jrg. Pagina
Helmont, H. van Borg zijn: een last J28
J29
172-174
185-186
Lijten, J. Het Sint-Joris-Gasthuis tien maal bejaard J13 64-91
Meulen, A.H.M. van der Een nieuwe beheerder van het Oirschot en zijn consignes anno 1494 J10 47-50
Mijland, H. Bestse fundaties:    
  Inleiding J16 15
  1. Fundatie Reinier Francken Verheijden en Heijlken van den Acker J16 16-24
  2. Fundatie Hendrik Jansen van de Ven J16 55-66
  3. Fundatie Mathijs Peeters van Doormalen J16 147-152
  4. Fundatie Hendrik en Cathalijn Kemps J17 38-45
  5. Fundatie Laurentius van der Aa J18 144-160
  6. Fundatie Adriaan van Ham en Elisabeth Bloks J18 194-202
Mijland, Jacques Armenzorg in Oirschot 1815-1854 J24 76-90
-- Nogmaals: De fundatie van het Boots Gasthuis J6 112-114

4.6. Overige economische en sociale geschiedenis

Auteur Titel Jrg. Pagina
Biggelaar, C. v.d. Bestse jeugd rookte een stickie teveel J27 125-127
Bijnen, J.F.C.M. Belgische vluchtelingen in Oerle in 1914-1918 J22 49-51
Bijnen, J.F.C.M. De genezing van oogziekten door het domineesgezin Kremer J20 135-137
Bijnen, J.F.C.M. Geschreven molentermen betreffende de standerdmolen van Oerle J21 68-86
Bijnen, J.F.C.M. Mulders op de standerdmolen van Oerle uit de periode 1462-1933 J21 175-185
Bijnen, J.F.C.M. Het verdwijnen van de standerdmolen van Oerle J21 17-20
Cuijck, N. van Genealogische gegevens van het bierbrouwersgeslacht De Kroon te Oirschot J12 152-155
Lijten, J. Klokken klonken over Oirschot J27 152-165
Lijten, J. Een pastoorsinventaris uit 1549 J14 156-164
Lijten, J.P.J. De medische school van Oirschot J20 156-173
Lijten, J.P.J. (m.m.v. L. van der Mierden) De Oirschotse molens: Bouw en verplaatsing van de Stratense molen J18 55-68
Mijland, J. Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730-1915 J27 49-96
Rosier, P.F.M. De arme weduwe .... of de welstand in Best in 1830 J8 27-29
Suijkerbuijk, J. Kinderarbeid 1870-1890 (wettelijke maatregelen en globale situatie in Veldhoven-Meerveldhoven, Zeelst en Oerle) J19 101-116
Teurlincx, H. De familie Teurlincx en hun stoelen- en wieldraaiersambacht J26 155-168
203-215
Vera, H. Steenovens op en om de Baest J15 105-119
-- Bezittingen van een persoon in de 17e eeuw J10 157-159

Volg ons op: